Нашата философия

Пластичната и естетична хирургия се развиват едновременно с нарастващата взискателност на мъжете и жените към външния им вид. Ние, лекарите, които практикуваме тази медицина, работим за подобряване качеството на живота на пациентите, за тяхната социална интеграция и по-добро самочувствие.

Тъй като целят да подобрят самочувствието, пластичната и естетичната хирургия са области, в които с още по-голяма сила важи правилото за установяване на отношения на доверие между лекаря и пациента – качеството на изслушването, съветване, съпричастност и глобален подход. Предоперативната информация и продължителното проследяване след операция са също необходимо условие за поддържането на тези отношения.

Пластичната и естетичната хирургия не се свеждат до прилагането на обикновени техники. Усетът към красивото и артистизмът трябва да бъдат в основата на всяка естетична процедура, така както познаването на анатомията е основа на медицината изобщо. Като истински човек на изкуството, който съчетава усета към хармонията и пропорциите, пластичният хирург поправя следите от времето или корегира дефекти.