Минифейс лифтинг

С напредъка на съвременната технология и хирургичната техника, а също така и хирургичният инструментариум. Много хора желаят да изглеждат по-добре или като се изразяват някои “Желаем да върнем часовникът назад”. Техниката мини фейслифт се налага защото чрез минимално инвазивна хирургия, много мъже и жени искат да подобрят визията си без да изпитват на гърба си нежеланите ефекти на голямата клинична хирургия. При тази техника белезите умело се скриват пред и зад ухото, а достъпът дава възможност да се работи върху т.нар. SMAS.

Обикновенно обща анестезия не е необходима въпреки, че операцията се изпълнява в присъствието на анестезиолог обучен за такъв тип хирургична интервенция. Оперативното време е доста по-късо отколкото при конвекционалния фейслифт.

Фейслифтингът е една от най-важните хирургични операции в сферата на естетичната хирургия, а също така често използван синоним за самата естетична хирургия на лице. Хирургичната операция включва елевация на тъканите в страни до зоната пред и зад ушите, като с малък разрез почти незабележим след интервенцията се алиенират тъканите, изглаждайки кожата. Това премахва измореният вид на лицето а също така придава на лицето жизненост и свежест.

Операцията би могла да се разшири до SMAS ако това е необходимо.

Възрастта за тази хирургична интервенция няма лимит, но се препоръчва да се прави след 40 годишна възраст.

Предоперативната консултация включва фотосесия и триизмерен скенер на черепните кости, за да се вземе под внимание съотношението на тъканите.

Обемът на операцията се уточнява по време на консултацията, при която също така се уточнява и вида на анестезията.

Виж Фейслифт.