Лечение на фациална парализа

Лечението на фациална парализа се извършва чрез имплантацията на специални нишки в подкожието на лицето.

Определените бежизнени участъци се придърпват и закрепват за здрави структури, като по този начин се симетризира лицето.

Това променя вектора на отпуснатите участъци.

Операцията възвръща (над 60 %) симетричният вид и естественият изглед на лицевите структури. Методът се комбинира и със свободен трансфер на хомоложна мазнина от тялото и също така с дермални филъри.