Корекция на уши

Проминиращото (стърчащото) ухо може да придаде неестетичен вид на детето или възрастният индивид, то също така може да бъде източник на дистрес. Особенно когато децата се сравняват едно с друго в една и съща възраст.

С несложна операция ушната мида може да се корегира, като ние препоръчваме от 5 до 9 годишна възраст.

През задушен оперативен достъп се манипулира върху хрущяла на ухото, така че ухото да се прибере в нормална за него позиция.

Операцията се извършва с местна и обща анестезия в зависимост от преценката.

В нашата клиника оперативната интервенция се извършват от екип от пластични хирурзи.

Операцията изисква носене на специална превръзка в следоперативния период. След това пациента се връща към нормалния си живот.