Естетична корекция на носа

Оперативните намеси на носа извършваме по затворения или отворения способ. Чрез тях  формата на носа се променя съобразно естетичните изисквания на пациента и в хармония с останалите черти на лицето.В следоперативния период се носи малък метален шплинт на носа за една седмица. Не се поставят тампони и завръщането към нормална социална активност става след една седмица. Синините и отоците по правило се избягват, въпреки че почти винаги следоперативния период се наблюдават такива.