Реконструктивни операции на гърди

Реконструкцията на гърдата следоперативното ѝ премахване (например по повод карцином) е една от най-желаните и ценени процедури. Нейна основна цел е създаването на гърда с естествен вид и добра симетрия. Реконструкцията може да се извърши в един момент след премахването на гърдата или след времеви интервал на следващ етап. Използва се поставянето на експандери за разтягане на тъканите и оформяне на ложе, за дефинитивния мамарен имплант. При друга алтернатива се използва преместване на тъкани от друго място на тялото.