Повдигане на бюст

Повдигане на бюста е известно още като мастопексия. Това е хирургична процедура, която цели елевация на гърдите, което може да се постигне в различна степен с или без поставянето на гръден имплант.

Добри кандидати за повдигане на бюста са жени, при които вследствие на влиянието на гравитацията, загуба на тегло, стареене, бременост; в това число вследствие на кърмене, имат увиснал бюст. В тези случаи кожата губи своята еластичност, гърдите проявяват склоност да губят своята кръгла и по-стегната форма.

При преглед в клиниката се установява дали имате необходимост от лифтинг на гърдата, с или без поставяне на протеза. Въпреки това нашата статистика сочи, че поставянето на имплант, като цялостен резултат дава по-пълно, по-кръгло и по-младежко изражение на бюста. Но все пак ако имате вродено повече количество тъкан може да се избере само повдигане на бюст.

Преди такава операция препоръчваме посещение при мамолог с направа на мамограма, което е и с профилактична цел.

Видове оперативни техники

Процедурите целят ремоделиране на гърдата на нова позиция, което в различна степен може да бъде постигнато със следните техники. Някои пациенти предпочитат увеличаване на бюста с имплант с цел компенсация на увисването.

Техника с полулунен разрез

Чрез разрез под формата на полумесец сравнително между 10 и 14 часа, по-горната част на ареолата и нейната външна граница може да повиши стоежа на ареолата и целият ареоларен комплекс в това число и зърното с 1-2 см във височина, ако пациентката желае могат да се направят и корекции в проекцията на ареолата.

Операция тип Бинели

Подобна на нея е тъй наречения RОUND BLOCK или известна в англосаксонската литература, като DONUT повдигане поради кръглата форма, която се създава на гърдата след операцията. Чрез разрез около ареолата 360 градуса може да се подобри формата и да се елевира 2-3 см нагоре. Понякога тази операция помага при вече поставени гръдни импланти при птоза 1-2 степен след време се елевира гърдата отново.

Вертикална мастопексия (Wise)

Вертикално повдигане чрез създаване на разрез с форма на “кръгла лъжица” или “близалка” който преминава около ареолата и се спуска надолу вертикално по предната повърхност на ареолата до инфрамамарната гънка. Подобна операция описва и medame Lejour.
Тази хирургична техника може да повдигне гърдата с около 5-6 см.

Операция с форма на котва (инвертирано Т – метод на McKissock)

Когато увисването на гърдата не може да бъде компенсирано с горе описаните оперативни техники се налага използването на “обърнато Т инцизия”, която преминава около външната граница на ареолата спуска се вертикално до инфрамамарната гънка и се разпростира латерално двустранно в областа на инфрамамарната гънка, т.е белезите, които оставят зависят от степента на увисването.

Те могат да бъдат разположени около ареолата, вертикално до субмамарната гънка или под формата на буквата “Т” (обърнато надолу). Техниката на операция от гледна точка на белега, а и не само, задължително се обсъжда с пациента в предварителен план. Налага се хирургична маркировка така, че пациентът участва активно във взимането на решения и подбор на оперативната техника.

Следоперативният период се налага носенето на специално бельо, което се поставя и следи от хирурга. 24 часа задължително се препоръчва на пациентите да останат в клиниката под активно наблюдение. На следващия ден се прави нов контролен преглед с цел проследяване на оперативните цикатрикси и хирургичното бельо.
В ранният следоперативен период д-р Лозанов е 24 часа на разположение на пациентите.

След около 2 седмици пациента се връща в активна среда.