Естетична хирургия

Какво представлява естетичната хирургия

Естетичната хирургия е клон от медицината, който се занимава с хирургичната корекция на вродени, придобити или инволюционни процеси, причинени от самия процес на стареене. При нея се използват техники като трансплантацията и преместването на тъкани, както и поставянето на импланти от инертен материал с цел да се постигне възстановяване или промяна на повърхностните и дълбоките структури, засягащи телесната форма и функция.

Преди да се подложим на пластична хирургична интервенция, трябва да си изясним някои въпроси, които поради прекомерната ни сдържаност или поради страха да ги зададем често остават без отговор и могат да ни накарат да се чувстваме несигурни и да подходим с недоверие, а това никак не е препоръчително при вземане на подобно решение.

Избор на добър пластичен хирург

Първият ни досег с хирургията и хирурга обикновено е чрез опита на приятели или роднини, които са се подлагали на операция или на подобно лечение.

Това би могло да стане и чрез друг лекар, бил той личния лекар, гинеколога или друг специалист, към когото можем да се обърнем за препоръка.

Също така различни престижни медицински центрове могат да предложат списък от професионалисти в пластичната хирургия.

Освен това можем да получим информация от професионалните асоциации за това дали даден специалист е квалифициран или не.

Първата среща

Това е най-важната стъпка в целия процес, тъй като точно тогава заедно с хирурга се полагат основите на един спонтанен диалог (както и на споделянето на поверителна информация), а това ще има основна роля при постигане на желаните цели.

На хирурга трябва да разкажем възможно най-открито за нашите мотиви, желания и малки обсебващи мисли. За предпочитане е от самото начало да изясним нещата пред това да преживеем разочарование след извършване на интервенцията и да не осъществим очакванията си.

А аз подходящ кандидат ли съм за пластична операция?

Подходящият пациент отговаря на следните изисквания:

  • Отлично знае какво желае.
  • Има ясна идея за визията си.
  • Много добре съзнава какво очаква от промяната.

Докато пациентите, неподходящи за хирургична интервенция, могат да се групират по следния начин:

  • Пациенти в криза: това са лица, които се опитват да превъзмогнат проблемите си чрез пластичната хирургия (преписват неуспехите си на даден физически недостатък).
  • Пациенти с нереални очаквания: те желаят да оприличат дадена част от тялото си на тази на известна личност, модел или актьор, тъй като вярват, че така ще постигнат същия начин на живот.
  • Пациенти, които не могат да изпитат удовлетворение: това са онези, които посещават хирург след хирург в търсене да чуят това, което искат да чуят.
  • Пациенти, обсебени от някакъв малък свой недостатък: те си мислят, че щом премахнат недостатъка си, животът им ще стане съвършен. Обикновено те са перфекционисти и изискват прецизни резултати, които често са непостижими.
  • Пациенти с ментални проблеми: те също са неподходящи за подобна интервенция.

Защо избираме естетичната хурургия?

Ние изглеждаме толкова стари, колкото изглежда остаряла кожата ни.

За съжаление тези процеси не могат да бъдат спрени, но е по силите ни да ги забавим и да запазим красотата, свежестта и младостта на нашата кожа за по-дълъг период от време.

Ето защо за подмладяване на кожата в съвременната естетична медицина и хирургия се използват и изпробват толкова много различни методи и на това се отделя огромно внимание. Проблемът е в това, че козметичните и мануални методи влияят върху повърхностните слоеве на кожата оставяйки без съществена промяна дълбоките слоеве, които са отговорни за свързаните с възрастта промени. Чрез въздействие върху дълбоките слоеве, както например ги третира естетичната хирургия, се постига необходимия ефект свързан с подобряване на контура.

С напредването на възрастта структурите губят еластичността и гъвкавостта си, следствие на което тялото и лицето губят бившите си контури и форми, тогава идва на помощ естетичната хирургия и ако това е съчетано с подходящ начин на живот (life style), се забавя стареенето.