Премахване на новообразувания от кожата

В центъра се предлага премахване на кожни новообразувания и бенки от различно естество в границата на еднодневния престой и еднодневната хирургия. Премахването на тумори по правилата на пластичната хирургия включва скриването на линията на разреза, така че в последствие белегът, който остава да бъде едва забележим. Затова се използва специална техника и е добре манипулацията да се извършва от добре трениран пластичен хирург. Обикновено се използва локална пластика (plastica localis).

Пациентите често се плашат а други ги обхваща панически ужас и страх когато се спомене премахване на бемки или тумори от кожата. С години битува мнението, че те не бива да бъдат премахвани. В много държави обаче медицинските стандарти предполагат профилактично премахване на новообразуванията, невусите, доброкачествените пигментни лезии с цел намаляване риска от малигнен меланом (много злокачествен рак), също така не случайно са разработени скринингови компютърни системи с богат фотоархив с цел проследяване на опасни за меланом невуси при които наблюдението може да продължава години от съответните специалисти. Поради тази причина когато се обръщате към козметичката си или към друго не до там профилирано в медицинската си квалификация лице се замислете дали не е редно да се консултирате със специалист дерматолог, пластичен хирург и онколог относно това дали не сте обект на онкологично заболяване. В нашата практика често попадаме на премахвани от не специалисти различни видове тумори, било то в “зародиш”.

Под названието бемка обикновенно се назовават голямо количество и различни по естество новообразувания на кожата от доброкачествен характер, които се срещат почти при всеки. Понякога се срещат и тумори които по повърхността си изглеждат доброкачествени, а в дълбочина се оказват доста агресивни, неправилното лечение на които води до голям риск за здравето. Искаме да отбележим 6 признака под абревиатурата ФИГАРО, което заставя пациентите да потърсят веднага консултация със специалист по дерматология или специалист по пластична реконструктивна и естетична хирургия.

  • Ф-форма. Възможно приповдигната над повърхността на кожата.
  • И-изменени размери и ускорен ръст на израстване
  • Г-граници – неправилни
  • А-асиметрия. Едната половина на образуванието не е симетрично на другата
  • Р-размери. Увеличени обикновенно повече от 6 см.
  • О-окраска. Неравномерна и възможни са различни включвания.

Съвременната консултация при дерматолог специализиран в ранната диагностика и лечение на кожните онкологични заболявания може да помогне за избягването на огромна грешка в лечението.

В Медицински център Диа Нова работят специалисти в екип, които владеят методики както на ранен скрининг така и надеждни хирургични методи за премахване на кожни тумори. Единственото професионално използване на съвременните методи дават на пациента оптимизираното съчетание на добър козметичен ефект безопастно премахване на новообразуванията и ранен скрининг на този тип коварни заболявания.

Взетият кожен участък се дава задължително за хистологично изследване в лицензирана патолого-анатомична лаборатория с цел точна диагностика на патологичният процес. Хистологичният резултат се предава на пациента при контролният преглед.